Vergoeding

Wat valt onder mijn verzekering?


Basisverzekering

  • Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat.
  • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2016 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. 
  • Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico is in 2018 € 385 per jaar. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Aanvullende Verzekering

  • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.
  • Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
  • Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.
  • De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.
  • De laatste 6 weken van het kalanderjaar heeft u de gelegenheid om een keuze te maken voor de zorgverzekering van het volgende jaar. Het team van fysiotherapie Spoorlaan investeert veel tijd in het analyseren van alle contracten. Wij kunnen u informeren en adviseren. U mag altijd contact opnemen  via info@fysio-spoorlaan.nl

Tarieven

Wat kost een behandeling?


In principe hebben wij met alle  zorgverzekeraars contracten. Dit wil zeggen dat in dat geval uw behandelingen rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan ons worden vergoed. Wanneer u de nota zelf wilt ontvangen of wanneer uw zorgverzekeraar niet (meer)vergoedt gelden onderstaande praktijktarieven. Elke behandeling heeft een duur van 30 minuten

Code    
1000 zitting fysiotherapie €  36.00
1200 zitting manuele therapie €  46.00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €  59.00
1700 lange zitting ivm complexe hulpvraag €  48.00
1850 screening €  14.00
1860 Intake en onderzoek na screening €  36.00
1864 Intake en onderzoek en screening €  48.00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €  48.00
 **01 toeslag voor thuisbehandeling €  15.00
1960 niet nagekomen afspraak* €  25.00
  verslag schadeverzekeraar  €  65.00
  Medische fitness per maand €  40.00
  Medische fitness per kwartaal €  110.00
  Pilates per kwartaal €  110.00
  Cure Tape 5 meter €  15.00

*afzeggen kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan de behandeling, ook zonder opgaaf van reden. Bij niet of te laat afmelden wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Bij vragen kunt u uiteraard bij ons terecht

Team Fysiotherapie Spoorlaan

Chronische fysiotherapie


Bij bepaalde indicaties is het mogelijk om langdurige (chronische) fysiotherapeutische behandeling te ontvangen. In dit geval worden de kosten van de fysiotherapie voor een bepaalde tijd betaald door uw zorgverzekeraar. De drempel is bepaald op 20 behandelingen, Dit betekent dat deze eerste twintig behandelingen (deels) uit de aanvullende verzekering worden betaald, Wanneer er geen aanvullende verzekering is dan zijn deze eerste twintig behandeling voor uw eigen rekening.

Let op: Chronische fysiotherapie is slechts mogelijk bij een zeer beperkt aantal indicaties. Dit zal uitsluitend worden goedgekeurd met de juiste diagnose en volledige verwijzing van uw specialist. Uw fysiotherapeut kan u zo nodig verder inlichten. 

Maak nu een afspraak

Met één van onze specialisten.
Afspraak Maken