Warning: file_put_contents(/home/deb119917/domains/fysio-spoorlaan.nl/public_html/tmp/cmsmsext/2306452_o8kus9l1g14v7vk24gi3msv1u1.cmsextsession): Failed to open stream: Permission denied in /home/deb119917/domains/fysio-spoorlaan.nl/public_html/modules/CMSMSExt/lib/session/class.Manager.php on line 45
Fysiotherapie Spoorlaan
 

Vergoeding

Wat valt onder mijn verzekering?


Basisverzekering

  • Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat.
  • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2024 als basisregel dat 18 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan worden deze in principe niet door de basiszorgverzekering gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. 
  • Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico is in 2024 € 385 per jaar. Dat betekent dat u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Aanvullende verzekering

  • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht eigen risico.
  • Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers gemakkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
  • Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u vóór 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en een nieuwe zorgverzekering aanvragen.
  • De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.
  • De laatste 6 weken van het kalanderjaar heeft u de gelegenheid om een keuze te maken voor de zorgverzekering van het volgende jaar. Het team van fysiotherapie Spoorlaan investeert veel tijd in het analyseren van alle contracten. Wij kunnen u informeren en adviseren. Voor een advies kunt u ook kijken op onze website bij zorgverzekering en nieuws. U mag ook altijd contact opnemen via info@fysio-spoorlaan.nl.

Tarieven

Wat kost een behandeling?


In principe hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten. Dit wil zeggen dat in dat geval uw behandelingen rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan ons worden vergoed. Wanneer u de nota zelf wilt ontvangen of wanneer uw zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, gelden onderstaande praktijktarieven. 

Code    Prijs
1864 Intake en onderzoek  €  60.00
1000 Zitting fysiotherapie €  44.00
1200 Zitting manuele therapie €  55.00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €  70.00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €  60.00
**01 Toeslag voor aan huis behandeling €  22.00
1920 Telefonische zitting €  44.00
1960 Niet nagekomen afspraak (afgemeld binnen 24 uur) €  22.00
1961 Niet nagekomen afspraak (niet afgemeld) €  44.00
     
  Rapport schadeverzekeraar  €  90.00
  Medische fitness per maand €  40.00
  Medische fitness per kwartaal €  110.00
  Pilates per kwartaal €  110.00
  Cure Tape 5 meter €  15.00
  Elastiek 1,2 meter €  5.00
  Katrol €  15.00
  Compex stickers €  12.00

*afzeggen kan kosteloos tot 24 uur voorafgaand aan de behandeling, ook zonder opgaaf van reden. Bij niet of te laat afmelden wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Afzeggen kan per telefoon, voicemail of e-mail. Wij kijken enkel naar het moment van annuleren.  Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.

Bij vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Intake


De eerste afspraak bestaat uit de screening, intake en het onderzoek. Zorgverzekeraars zien de intake als één behandeling of zitting. We streven ernaar om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij uw gezondheidsprobleem, waardoor het kan zijn dat we tijdens de eerste afspraak al beginnen met behandelen. Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, worden in dat geval twee behandelingen of zittingen gedeclareerd.

Zorgplan

Nek-, rug- en schouderklachten

Bij fysiotherapie Spoorlaan wordt een pilot gedraaid met de verzekeraars VGZ (VGZ, Univé, NV UMC, IZA, ZEKUR, Caresco), CZ (CZ, Delta Loyd,  Just, Nationale Nederlanden) en Zilveren Kruis (Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, IAK). Bij VGZ geldt dit voor nek-, rug- en schouderklachten, bij CZ voor nek- en rugklachten en bij Zilveren Kruis voor rugklachten. Het Zorgplan wordt vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering.

Voor het Zorgplan zijn aanvullende afspraken gemaakt met bovenstaande zorgverzekeraars. Hierbij wordt op een andere manier gedeclareerd. Hierdoor ziet u op uw online zorgportaal dat niet het bedrag van één behandeling ingediend is bij uw verzekering, maar dat twee keer een hoger bedrag is gedeclareerd, één keer aan het begin van het behandeltraject en één keer aan het eind van het behandeltraject. Hierbij is het goed om te weten dat voor iedere fysieke afspraak één behandeling van uw totaal aantal behandelingen fysiotherapie per jaar afgaat.

Meer informatie over vergoeding en declaratie kunt u navragen bij uw fysiotherapeut.

Team Fysiotherapie Spoorlaan

Chronische fysiotherapie


Bij bepaalde indicaties is het mogelijk om langdurige (chronische) fysiotherapeutische behandeling te ontvangen. In dit geval worden de kosten van de fysiotherapie voor een bepaalde tijd betaald door uw zorgverzekeraar. De drempel is bepaald op 20 behandelingen. Dit betekent dat deze eerste 20 behandelingen (deels) uit de aanvullende verzekering worden betaald. Wanneer er geen aanvullende verzekering is, dan zijn deze eerste 20 behandeling voor uw eigen rekening.

Let op: chronische fysiotherapie is slechts mogelijk bij een zeer beperkt aantal indicaties. Dit zal uitsluitend worden goedgekeurd met de juiste diagnose en volledige verwijzing van uw specialist. Uw fysiotherapeut kan u zo nodig verder inlichten. 

Maak nu een afspraak

Met één van onze specialisten.
Afspraak Maken