specialisaties

Arbeidsfysiotherapie


Waarom Fysiotherapie Spoorlaan?

Onze fysiotherapeut Joost de Veer is de specialist op het gebied van werk gerelateerde klachten.
Samen met u kijkt hij naar mogelijkheden om u zo snel mogelijk weer terug te krijgen op het gewenste werkniveau. De focus van arbeidsfysiotherapie ligt op verbetering van de werktechniek, werkhouding, organisatie van werktaken, rustmomenten en de ergonomie van de werkplek.

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, die het gevolg zijn van uw werktaken of u beperken in het uitvoeren van uw werktaken. Naast de persoonlijke factoren besteedt de arbeidsfysiotherapeut ook aandacht aan werkfactoren. Door tijdens de behandeling de werkfactoren mee te nemen, kan er beter en gerichter worden ingespeeld op een snelle, maar veilige re-integratie in werk en het voorkomen van verzuim.
Gerichte coaching op het uitvoeren van werktaken kan de werknemer in staat stellen om zijn eigen werkzaamheden blijven uit te voeren. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zo veel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. Hij werkt hierbij, indien nodig, samen met werkgevers, bedrijfsartsen, arbo-adviseurs en verzekeringsartsen.

Preventie van klachten

  1. Primaire preventie: Het voorkomen dat gezonde mensen klachten krijgen
  2. Secundaire preventie: Het zorgen dat klachten en ziekten worden opgespoord en behandeld
  3. Tertiaire preventie: Het voorkomen van verergering en het stimuleren van de zelfredzaamheid en re-integratie.

Onze Specialist

Joost

de Veer

Maak nu een afspraak

Met één van onze specialisten.
Afspraak Maken