Klachten

COPD longrevalidatie


Wat is COPD?

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease en is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een vernauwing van de luchtwegen. Dit uit zich vaak in benauwdheid en kortademigheid bij inspanning, piepende ademhaling en veel hoesten. Mensen met COPD hebben ook vaak last van luchtweginfecties en een toename van slijm.

Belang van bewegen

Het is belangrijk om in een zo goed mogelijke conditie te blijven. Voldoende lichaamsbeweging is voor iedereen goed, maar is voor mensen met COPD nog belangrijker. Door beweging raken uw spieren getraind en hebben ze minder zuurstof nodig, wat er voor zorgt dat u minder benauwd wordt. Beweging zorgt voor een beter uithoudingsvermogen en zorgt ervoor dat uw bloedvaten in conditie blijven. Beweging heeft dus een positieve invloed op uw bloeddruk en cholesterolgehalte en verkleint daarbij ook nog de kans op overgewicht.

Behandelmogelijkheden

De fysiotherapeut kan bijdragen aan een effectieve manier om slijm op te hoesten, het stimuleren van een betere ademhaling en het op peil houden en verbeteren van uw conditie middels specifieke inspanningstraining en spierkrachtoefeningen. Ademhalingsoefeningen kunnen aanvullend helpen de kortademigheid te verminderen en de buikademhaling te stimuleren. In overleg en afgestemd op uw situatie stelt onze fysiotherapeut een trainingsprogramma op ter verbetering van uw conditie. Naast dit trainingsprogramma is het belangrijk om zelfstandig te gaan bewegen.

U kunt een afspraak maken met onze specialist Gabrielle van den Broek-Kitslaar.

Onze Specialist

Gabriëlle

van den Broek - Kitslaar

Maak nu een afspraak

Met één van onze specialisten.
Afspraak Maken