Social Media

Volg ons via:

 

1366052197 facebook 

Fysiotherapie Manuele therapie en Sportfysiotherapie Spoorlaan

 

J. de Veer C.S.

 

Spoorlaan 70
5348 KC OSS
Tel: 0412- 69 01 35

Mail: info@fysio-spoorlaan.nl

 

Contactformulier en Route-info

Een arbeidsfysiotherapeut behandelt mensen met werkgerelateerde klachten. Dit zijn lichamelijke klachten waardoor u uw werk niet naar behoren kunt uitvoeren of lichamelijke klachten die zijn ontstaan door het werk. Naast de persoonsgebonden factoren besteedt de arbeidsfysiotherapeut ook aandacht aan werkgebonden factoren tijdens de intake en bij het uitvoeren van het behandelplan.

Arbeidsfysiotherapie is gericht op een snelle re-integratie of op het voorkomen van verzuim. Door in het behandelplan de werkgebonden factoren mee te nemen, kan er beter en gerichter worden ingespeeld op een snelle re-integratie of het voorkomen van arbeidsuitval. Een gerichte coaching op het uitvoeren van werk, kan de betrokken werknemer in staat stellen om in zijn eigen werkzaamheden te blijven functioneren.

Met werkgebonden factoren die invloed kunnen hebben op lichamelijke klachten bedoelen we:

  • Werktechniek/methode(werkhouding, werktechnieken, vaardigheid)
  • Organisatie van werk(taken, taakinhoud, houdingsvariatie e.d.)
  • De ergonomie van de werkplek (inrichting en vormgeving)